Program Czyste Powietrze to rządowy projekt, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Program skupia się na wymianie starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz modernizacji budynków – aby mogły efektywnie zarządzać energią. Program nie tylko pomaga chronić środowisko, ale też zwiększa domowy budżet dzięki oszczędnościom.

 

Specyfika programu „Czyste Powietrze”

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła (na paliwo stałe) na nowoczesne urządzenia grzewcze, które spełniają wyższe normy jakościowe. Chodzi tutaj o docieplenie nieruchomości oraz wymianę przestarzałych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne, które nie emitują szkodliwych substancji.

 

Na co można otrzymać dotację z programu „Czyste Powietrze”?

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość pozyskania dotacji na:

 • zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu (takich jak pompy ciepła),
 • docieplenie budynku,
 • wymianę okien i drzwi,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • panele fotowoltaiczne.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program Czyste Powietrze obejmuje 3 grupy beneficjentów, którzy mogą skorzystać z dofinansowania podstawowego, podwyższonego i najwyższego.

 

I Grupa beneficjentów

Pierwsza grupa to właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, a także wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł.

Beneficjenci z pierwszej grupy mogą otrzymać dofinansowanie na trzy rodzaje przedsięwzięć:

 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie domu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie audytu energetycznego (w tym zakresie można wybrać więcej niż jeden cel) – maksymalnie 10 tys. zł.
 • wymianę starego urządzenia grzewczego na inne źródło ciepła niż pompa lub na kotłownię gazową – maksymalnie 20 tys. zł lub 25 tys. zł, jeśli przedsięwzięcie obejmuje fotowoltaikę,
 • wymianę starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła (powietrzną lub gruntową) – maksymalnie 25 tys. zł lub 30 tys. zł, jeśli przedsięwzięcie obejmuje fotowoltaikę.

Beneficjent, przy wymianie źródła ciepła, może starać się o dotację na demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych), mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej, ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz audyt energetyczny budynku. Również w tym przypadku dopuszcza się wybranie kilku przedsięwzięć.

 

II Grupa beneficjentów

Druga grupa to osoby, które mogą skorzystać z podwyższonej dotacji. Są właściciele lub współwłaściciele budynków, których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1400 zł (1960 zł w gospodarstwach jednoosobowych).

Beneficjenci z drugiej grupy mogą otrzymać dotację na 2 rodzaje przedsięwzięć:

 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie domu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie audytu energetycznego (w tym zakresie można wybrać więcej niż jeden cel) – maksymalnie 15 tys. zł.
 • wymiana urządzenia grzewczego (bez rozróżnienia na pompy ciepła i inne) – maksymalnie 32 tys. zł.

W tej grupie beneficjenci również mogą wybrać wymienione wcześniej dodatkowe cele dofinansowań oraz otrzymać dodatkową dotację na fotowoltaikę w wysokości 5 tys. zł.

Aby otrzymać wyższy poziom dotacji, konieczne jest zaświadczenie o dochodach wydawane przez gminę. Wnioskodawca otrzyma je po złożeniu żądania: osobiście w gminie, listownie lub przez platformę ePUAP.

 

III Grupa beneficjentów

Trzecią grupą beneficjentów stanowią osoby, które których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 900 zł (1260 zł w gospodarstwach jednoosobowych) lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (zasiłki te powinny być potwierdzone przez odpowiedni organ, np. burmistrza lub wójta).

Beneficjenci z trzeciej grupy mogą otrzymać dotację na 2 rodzaje przedsięwzięć:

 • na cele wymienione w punkcie 3. pierwszej grupy dofinansowania – maksymalnie 30 tys. zł.
 • na wymianę urządzenia grzewczego (bez rozróżnienia na pompy ciepła i inne) – maksymalnie 60 tys. zł.

W przypadku instalacji z fotowoltaiką beneficjenci mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 9 tys. zł.

 

Do kiedy można składać wnioski?

Program Czyste Powietrze wystartował w 2018 r. Czas jego trwania przewidziano do 2030 r., jednak podpisanie umów ma się zakończyć 31.12.2027 r.

 

Przygotujemy Twój wniosek!

Zdajemy sobie sprawę, że zasady programu „Czyste Powietrze” mogą być niejasne. Mało kto ma czas i ochotę na przeanalizowanie tak dużej ilości informacji. Nie martw się – zrobimy to za Ciebie!

Chętnie pomożemy Ci przygotować wniosek i otrzymać dofinansowanie.
NIE CZEKAJ i już dziś
zainwestuj w ciepłe jutro!

Wygeneruj ofertę oszczędnego ogrzewania BEZ ZMARWIEŃ
i otrzymaj nawet 1000zł rabatu*

SPRAWDŹ CENY PAKIETÓW

*Więcej szczegółów dotyczących rabatu dowiesz się kontaktując się z nami lub składając zapytanie ofertowe.

© 2024 Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki | Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności RODO Realizacja: Agencja Reklamowa ROXART Logo Agencja Reklamowa Roxart