Prowadzisz gospodarstwo rolne? Możesz sporo zaoszczędzić dzięki dofinansowaniu z programu „Agroenergia”

Cel programu „Agroenergia”

Celem programu „Agroenergia” jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Kompleksowe wsparcie finansowe ma pomóc w ograniczeniu negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz wspomóc samowystarczalność energetyczną na tych obszarach.

 

Kto może skorzystać z Programu „Agroenergia”?

 • Osoby fizyczne, które są właścicielem lub dzierżawią nieruchomości rolne, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha i od co najmniej roku prowadzą gospodarstwo.
 • Osoby prawnie będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha i od co najmniej roku prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

„Agroenergia” – na co można otrzymać dofinansowanie?

Program „Agroenergia” został podzielony na 2 części (my skupimy się tylko na pierwszej):

Część 1 – dotyczy mikroinstalacji, pomp ciepła i magazynów energii.
Cześć 2 – dotyczy biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych.

W ramach pierwszej części programu Agroenergia można otrzymać dofinansowanie na:

 • instalacje fotowoltaiczne, której łączna moc mieści się przedziale 10-50 kWp, przydomowe elektrownie wiatrowe, której łączna moc mieści się w przedziale 10-50 kWp,
 • instalacje hybrydowe, które łączą w sobie instalację fotowoltaiczną lub wiatrową i pompę ciepła (tutaj konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego),
 • magazyny energii, które mogą towarzyszyć wyżej wymienionym instalacjom.

Dofinansowaniem zostaną objęte tylko te wydatki, które zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku, w terminie od 01.06.2021 do 30.06.2027 r.

Ile dofinansowania można otrzymać?

Dofinansowanie w ramach programu Agroenergia ma formę bezzwrotnej dotacji i wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które uzależnione jest od mocy planowanej instalacji:

 • od 10 do 30 kW – do 20% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł.;
 • od 30 do 50 kW – do 13% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł.

W przypadku instalacji hybrydowej (instalacja fotowoltaiczna lub instalacja wiatrowa + pompa ciepła) łączna moc systemu obliczana jest na podstawie osiągów zastosowanych urządzeń i dotowana dodatkiem w wysokości 10 tys. zł.

Oprócz tego można otrzymać do 20% kosztów kwalifikowanych dla magazynów energii – nie może on jednak wynieść więcej, niż 50% źródła ciepła.

Do kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków do I części programu „Agroenergia” (obejmującej mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii) trwa od 01.10.2021 roku do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania środków na ten cel.

„Agroenergia” – co jeszcze warto wiedzieć?

 • nie można rozpocząć inwestycji przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu,
 • dofinansowanie wypłacane jest dopiero po zakończeniu inwestycji i ma charakter refundacji kosztów poniesionych przez inwestora,
 • urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej, niż 24 miesiące przed rozpoczęciem montażu,
 • dofinansowanie dotyczy tylko nowych inwestycji, a nie modernizacji czy rozbudowy już istniejących systemów,
 • dotacje z programu „Agroenergia” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, ale nie z innymi programami (np. Czyste Powietrze).

Przygotujemy Twój wniosek!

Zdajemy sobie sprawę, że zasady programu „Agroenergia” mogą być niejasne. Mało kto ma czas i ochotę na przeanalizowanie tak dużej ilości informacji. Nie martw się – zrobimy to za Ciebie!

Chętnie pomożemy Ci przygotować wniosek i otrzymać dofinansowanie.
NIE CZEKAJ i już dziś
zainwestuj w ciepłe jutro!

Wygeneruj ofertę oszczędnego ogrzewania BEZ ZMARWIEŃ
i otrzymaj nawet 1000zł rabatu*

SPRAWDŹ CENY PAKIETÓW

*Więcej szczegółów dotyczących rabatu dowiesz się kontaktując się z nami lub składając zapytanie ofertowe.

© 2024 Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki | Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności RODO Realizacja: Agencja Reklamowa ROXART Logo Agencja Reklamowa Roxart