Ulga termomodernizacyjna daje możliwość odliczenia od podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Chodzi tutaj realizacje, które poprawiają efektywność energetyczną już istniejących budynków.

 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna skierowana jest do osób fizycznych, których dochody są opodatkowane według jednolitej stawki podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17% i 32%) lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej muszą spełnić 3 warunki:

  • być właścicielem lub współwłaścicielem modernizowanej nieruchomości,
  • budynek musi być jednorodzinnym domem mieszkalnym,
  • cała inwestycja musi być zakończona w ciągu 3 lat (licząc od roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek).

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
Od ulgi można odliczyć wszystkie urządzenia i realizacje które:

  • zmniejszają zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej,
  • zmniejszają straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych,
  • zmniejszają zużycie energii dostarczanej do budynków przez montaż nowoczesnych instalacji i energooszczędne rozwiązania,
  • zmieniają dotychczasowe źródło energii na źródła odnawialne,
  • zmniejszają koszty pozyskiwania ciepła dostarczanego do domu poprzez wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła.

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Jedynym wymogiem, aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jest posiadanie potwierdzenia poniesionych wydatków w postaci faktury wystawionej przez dane przedsiębiorstwo. Aby rozliczyć daną usługę za rok poprzedni, faktura sprzedażowa musi być wystawiona z datą maksymalnie 31 grudnia roku, za który dokonujemy rozliczenia.

Kwota, którą otrzyma podatnik będzie uzależniona od jego rocznych dochodów, dlatego dla każdego może być ona zupełnie inna. Bez względu na zarobki – kwota nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych (dotyczy to wszystkich budynków, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem). W przypadku gdy wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to odliczasz kwotę z podatkiem (jeśli nie odliczyłeś tego podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług).

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Od podatku możemy odliczyć wszystkie wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia. Wszystkie prace powinny być zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek. W przypadku, gdy termin nie zostanie dotrzymany i realizacja się wydłuży, podatnik będzie musiał zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot, które wcześniej zostały odliczone od dochodu. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28.

Jeśli wydatki poniesione za przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie znalazły pokrycia w przychodzie za rok podatkowy, w którym je poniosłeś, to możesz odliczyć je w kolejnych latach. (Czas rozliczania nie może trwać dłużej niż 6 lat).
NIE CZEKAJ i już dziś
zainwestuj w ciepłe jutro!

Wygeneruj ofertę oszczędnego ogrzewania BEZ ZMARWIEŃ
i otrzymaj nawet 1000zł rabatu*

SPRAWDŹ CENY PAKIETÓW

*Więcej szczegółów dotyczących rabatu dowiesz się kontaktując się z nami lub składając zapytanie ofertowe.

© 2024 Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki | Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności RODO Realizacja: Agencja Reklamowa ROXART Logo Agencja Reklamowa Roxart