Finanse
Dopłaty
Pompy Ciepła

Moje ciepło – program dopłat do pomp ciepła

Z roku na rok coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystanie ekologicznych form ogrzewania. Jednym z najbardziej atrakcyjnych rozwiązań jest montaż pompy ciepła. Nowoczesne urządzenia grzewcze pobierają energię cieplną z otoczenia budynku (zależnie od konkretnego modelu z powietrza, wody lub gruntu). Energia ta następnie z udziałem prądu przekształcana jest w energię, którą można używać do ogrzewania domu, a nawet wody użytkowej lub chłodzenia pomieszczeń w czasie upałów.

Chociaż początkowy koszt inwestycji jest dość wysoki, to z uwagi ekologiczny charakter urządzeń, państwo oferuje różne formy dofinansowania pomp ciepła. Jedną z nich jest Moje Ciepło. Od jakiegoś czasu można już składać wnioski w rządowym programie dotacji zarówno na zakup, jak i instalację urządzenia. Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić nawet 21 tysięcy! Dowiedz się więcej

Moje Ciepło – co to?

Jest to odpowiedź na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów. Program przeznaczony jest dla osób, które interesują zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne rozwiązania. Jest to wsparcie zakupu oraz instalacji pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

Celem programu Moje Ciepło jest ograniczenie emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów nieefektywnymi źródłami ciepła, które wykorzystują paliwa kopalne. Budżet programu wynosi 600 000 000 złotych. Według wyliczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska kwota ta wystarczy na dotacje do zakupu i instalacji urządzeń aż w 57 tys. domach.

Środki na program pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. Jest to nowy instrument Unii Europejskiej. Fundusz przeznaczony jest dla 10 krajów. Są to kraje, które stoją przed największymi wyzwaniami związanymi z realizacją unijnych celów dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla.

Terminy składania wniosku o dofinansowanie pompy ciepła

Nabór wniosków trwa od 29.04.2022 do 31 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków (600 mln zł). Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku na dofinansowanie pomp ciepła znajdują się na: https://mojecieplo.gov.pl/

Zakupu należy dokonać między 1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2026 roku, jest to okres kwalifikowalności do programu.

Moje Ciepło – rodzaje wspieranych inwestycji

Dofinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż pomp ciepła gruntowych – urządzenia grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem,
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem,
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem CWU z osprzętem.

Przy czym, w budynku nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji – 5 lat) źródło ciepła na paliwo stałe.

Niemniej jednak, jeśli w domu jest lub będzie kominek, to otrzymanie dotacji jest możliwe. Istnieje tylko jeden warunek – musi on pełnić wyłącznie funkcję rekreacyjną lub ozdobną. Funkcja rekreacyjna kominka oznacza, że nie może posiadać on rozprowadzenia ciepła do innych pomieszczeń ani płaszcza wodnego. Używany może być wyłącznie sporadycznie, a nie jako główne źródło ciepła w domu. Natomiast funkcja ozdobna oznacza, że kominek ma zamurowany komin spalinowy oraz odcięty płaszcz wodny i nie da się w nim palić.

Urządzenia pracujące tylko na potrzeby ciepłej wody użytkowej są wykluczone z dotacji Moje Ciepło.

Kto może skorzystać z dotacji do pompy ciepła?

Program Moje Ciepło skierowany jest do właścicieli nowych budynków, którzy zainwestowali w pompę ciepła (zarówno powietrzną, jak i gruntową), pracującą na potrzeby centralnego ogrzewania lub zarówno centralnego ogrzewania, jak i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

O dotacje Moje Ciepło mogą starać się osoby fizyczne będące właścicielami oraz współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ale nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie. (źródło: https://mojecieplo.gov.pl/)

Na dotacje w wysokości 21 tys. zł mogą liczyć właściciele domów składający wniosek o dofinansowanie na pompę ciepła gruntową. Zakup pomp ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze będzie wspierany kwotą do 7 tys. zł.

Dotacja na pompę ciepła a podwyższone standardy budynków – Moje Ciepło

Ponadto, kolejnym niezbędnym wymogiem są podwyższone standardy energetyczne, które muszą spełniać domy właścicieli zainteresowanych dotacją na pompę ciepła. Co dokładnie odznaczają podwyższone standardy? Chodzi o to, by wspomniane już budynki uzyskały maksymalne wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie wynoszącym maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok), w przypadku wniosków składanych w 2022 roku, a w przypadku wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu – maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok).

Wysokość dofinansowania programu Moje Ciepło

Dofinansowanie ma być udzielane w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących do 30% do 45% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 21 tys. zł.

Od czego zależy wysokość dofinansowania Moje Ciepło?

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny (uprzywilejowana grupa może liczyć nawet na 45% dofinansowania), zgodnie z tabelą poniżej:

Rodzaj pompytyppoziom dofinansowaniapoziom dofinansowania dla posiadaczy Karty Dużej Rodzinymaksymalna kwota dotacji
gruntowado 30% do 45%21 000 zł
powietrznapowietrze/powietrze w systemie centralnym do 30% do 45%7 000 zł
powietrznapowietrze/woda do 30% do 45%7 000 zł
wróc do blogaNIE CZEKAJ i już dziś
zainwestuj w ciepłe jutro!

Wygeneruj ofertę oszczędnego ogrzewania BEZ ZMARWIEŃ
i otrzymaj nawet 1000zł rabatu*

SPRAWDŹ CENY PAKIETÓW

*Więcej szczegółów dotyczących rabatu dowiesz się kontaktując się z nami lub składając zapytanie ofertowe.

© 2024 Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki | Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności RODO Realizacja: Agencja Reklamowa ROXART Logo Agencja Reklamowa Roxart